Fotografie

Škola a kostol
Obnova kostola
Obnova kostola
Obnova kostola
Zhorená sakristia a oratórium /vtedy a dnes/
Zhorená sakristia a oratórium
Pred kaštieľom - v pozadí je veža
Interiér kostola
Svätyňa
Plán veže
Plán kostola
Plán veže
Výsviacka nových zvonov
Kríž v severozápadnom rohu kostolnej záhrady
Kríž v severozápadnom rohu kostolnej záhrady
Záber zo severnej strany
Záber zo severnej strany
Veža kostola
Exteriér kostola na rodinných fotkách
Exteriér kostola
Exteriér kostola
Exteriér kostola
Exteriér kostola pred zničením
Interiér kostola pred zničením