Odovzdanie informačnej tabule, múzejného rohu

Odovzdávací ceremoniál
Odovzdávací ceremoniál
Odovzdávací ceremoniál