Betlehemské svetlo

22.12.2018, Juhász Gábor
22.12.2018 okolo 18:00 prinesú levický skauti betlehemské svetlo do nášho kostola.

Živý betlehem

22.12.2018, Juhász Gábor
Dňa 25.12.2018 o 10:15 bude na konci omše predstavenie živého betlehemu

Odovzdanie informačnej tabule, múzejného rohu/lapidária a webovej stránky kostola

10.12.2018, Juhász Gábor
Dňa 09.12.2018 bolo v okolí Rímskokatolíckeho kostola Najsvätejšieho Spasiteľa v Hronovciach rušno. V popoludní po nedeľnej omši bolo na verejnom priestranstve pred kostolom, ako aj vo vnútorných priestoroch odovzdaná stála expozícia novovzniknutého múzejného rohu resp. lapidária nášho 800 ročného kostola.