Historický album

Svadba
Text na kríži - severozápadne v kostolnej záhrade
Spevník
Spevník
1. vojenské mapovanie
Bývalá freska na farskom úrade
Bývalí dekani
Románské fragmenty
Bociany na streche
Prvé sväté prijímanie
Prvé sväté prijímanie
Katolícka mládež - dievčatá
Katolícka mládež - chlapci
Mlátenie na fare
Miništranti
Miništranti
Asi birmovka
Birmovka
Stará mapa obce
Birmovka
Výchricou zničená strecha
Škola a kostol
Obnova kostola
Obnova kostola
  • 1/2