Text na kríži - severozápadne v kostolnej záhrade

45/49